Kích thước hộp Bx (%) Acid (%) Trọng lượng tịnh
(gr)
Trọng lượng cái
(gr)
Đóng gói
15OZ 4-6 0.04-0.05 450 230 24/ctn
20OZ 4-6 0.04-0.05 565 340 24/ctn
A10 4-6 0.04-0.05 3000 1500-1800 6/ctn